Referat af konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d 2 maj 2017

Umiddelbart efter generalforsamlingen

Tilstede:

Knud Engelhardt ( KE )

Gunnar Langkilde ( GL )

Lis Astrup ( LA )

Kirsten Gundorff ( KG )

Birgitte Blum ( BB )

Jan Nielsen ( JN )

Jens E Hammer ( JEH )

Eneste punkt på dagsordenen

konstituerende bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand

Knud Engelhardt

Næstformand

Jens Erik Hammer

Kassérer

Lis Astrup

Sekretær

Jens E Hammer

EDB ansvarlig

Gunnar Langkilde

Substitut ansvarlig

Kirsten Gundorff

Menige medlemmer

Birgitte Blum

Jan Nielsen

Næste møde mandag d 7 august kl 18.00

Vi starter med 2 stk smørrebrød ansv LA

 

Mødet hævet

Jens E Hammer

referent 

Tilbage til forside