Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 7 august 2017 kl 18.00 I Foreningernes hus.
Tilstede: Jan Nielsen (JN) Gunnar Langkilde ( GL ) Lia Astrup ( LA ) Birgitte Blum ( BB ) Kirsten Gundorff (KG) Jens E Hammer ( JEH ) Afbud: Knud Engelhardt (KE) Mødet startet med 2 stk smørrebrød
1. Godkendelse af sidste referat Referat godkendt. Vi skal dog have gjort rent ikke kun i materialerum, men i alle klubbens lokaler. Det blev vedtaget, at ALLE rum skulle rengøres. Stole efterspændes og borde efterses for manglende skruer, stillesko ect. Alle der kan fra bestyrelsen, mødes: Onsdag d 23 august kl 9.00 Gunnar spørger om der er nogle medlemmer, der vil give en hånd med rengøringen d 23/8, tirsdag aften. (GL ) Det blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, at punktet ” Orientering af formanden” skulle med på dagsordenen. Dette for, at der kunne være nogle tiltag, der ikke var blevet bekendt for hele bestyrelsen
2. Orientering fra kasseren Kasseren kunne meddele, at regnskabet så stabilt ud. Kontingentet til Bridgeforbundet er uændret Der er blevet sat ansvh. på opvaskemaskine og kaffemaskiner Opvaskemaskine: Gunnar L Sørger for alt vedr salt, afspændingsmiddel og div service ( GL ) Kaffemaskiner: Kirsten G Sørger for afkalkning og alm vedligeholdelse. ( KG )
3. Efterårets folder ( Gunnar ) Gunnar sørger for at folderen er klar om ca 14 dage Der mangler kun substitutlisterne fra Kirsten. De skulle blive afleveret til GL i denne uge
4. Juleafslutning Der var stemning for at prøve Præstekilde igen. Lis indhenter tilbud på mad og spil ( LA ) Vi må enten tage det op på et lynmøde en tirsdag eller det må mailes rundt.
5. Sponsorpenge fra Møns Bank Det er ikke helt klart, om pengene er ”øremærket” ellers kunne de bruges til tilskud enten til juleafslutning, generalforsamling eller lign.
6. Indkøb af vin til præmier og vinboxe Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi skal handle lokalt og støtte vores forretninger, Vi har ikke været tilfreds med de sidste leveringer fra vores vinmand. Knud har forespurgt i Brugsen på ca 1000 fl vin ( forbrug pr sæson ) Der er indkøbt flasker til prøvesmagning til den årlige bestyrelsesfest
7. Eventuelt Der skal laves arbejdslister vedr kaffebrygning, ansvh for baren og ansvh for opvasken ved åbent hus Der er lister for sæsonen, men der mangler for Åbent Hus ( GL )
8. Ny mødedato Næste bestyrelsesmøde torsdag d 16 november kl 18.00 Vi starter med 2 stk smørrebrød, Lis sender liste rundt ( LA )
Jens E Hammer referent