Referat af bestyrelsesmøde torsdag d 2 august 2018 kl 18.00
I Foreningernes hus.
Tilstede:
Knud Engelhardt (KE)
Jane Hornbæk(JH)
Gunnar Langkilde ( GL )
Kim Petersen ( KP )
Birgitte Blum ( BB )
Jens E Hammer ( JEH )
Kirsten Gundorff ( KG )
Mødet startet med 2 stk smørrebrød

1. Godkendelse af sidste referat
Referat godkendt.

2. Orientering fra kasseren
Kasseren har fået regnskab udleveret fra Lis og alt er under kontrol
Kim prøver at lede efter et billigt regnskabssystem, der ville kunne gøre
regnskabsføringen lidt nemmere.
3. Orientering fra formanden, undervisning
Jørgen Bagge har 8 kursister frem til jul og forventer at starte et nyt hold op
igen efter jul.
Vi skal have en annonce i avisen om begynderundervisning i december

4. Nyt EDB system
Inge og Svend Erik har været på kursus vedr opgradering af Bridgemate.
Det ser ud til at der er mange begynderfejl i systemet, men vi håber det løser sig inden
opstart i september.
Gunner undersøger om der er kommet styr på det inden sep. ( GL )
Kortblanderen skal repareres og Gunner undersøger om den kan laves på garantien ( GL )
Gunner undersøger om ”den tyske EDB model” kan bruges i DK ( GL )

5. Ny turneringsleder mandag eftermiddag
Kim overtager turneringsledelsen vedr velkomst, oplæsning af resultater,
spurtpræmier og præmieuddeling.
Svend Erik sørger for kortlægning og turneringernes tilrettelæggelse
Kim sørger for at der kommer et par medlemmer og hjælper med at stille op
6. Ny sæson ( 3 spilledage )
Mandag eftermiddag: 2x5 borde + 1x4 borde
Mandag aften: 2x5 borde
Tirsdag aften: 1x5 borde + 3x4 borde
Der mangler stadig 1 person til tirsdag aften og 1 person til mandag eftermiddag
Gunnar undersøger hvem der er med på Mallorca turen. ( GL )
Knud skal have besked hurtigt !!
Hvis der kun er 1-2 personer der er med fra mandagsholdet, så bliver der
spillet bridge mandag 8/10
Tirsdag d 2/10 & 9/10 er der ”Åbent hus”
7. Efterårstur/forårstur
Dette punkt er bare til orientering
Efterårstur til Mallorca ca 14 deltagere. Da man skal tilmelde sig direkte til
Bella Rejser ved vi først i næste uge hvor mange der er endelig tilmeldt, da
sidste tilmelding er 3/8.
Forårsturen står Kim og Gunnar igen for.
Der kommer nærmere ud senere på året.
8. Åbent hus i august
Ansvarshavende:
7/8 Gunnar
14/8 Svend Erik & Hanne W ( skal spørges )
21/8 Knud og Jane
28/8 Knud og Jane
Kim sørger mælk, fløde m.m. hele august (KP)
Jane overtager fra sæsonstart alt vedr kage, kaffe og alt hvad der hører til (JH)
Ved mangler er det Jane der skal have besked !
Der udsendes en skrivelse til medlemmerne, at det er Jane der står for
ALT indkøb til kaffe, kage m.m. (JEH)
Åbent Hus kan kun tilmeldes på opslagstavlen og klubtelefonen 51975063

9. Eventuelt
Gunner vil rundsende referatet fra generalforsamlingen i distriktet (GL)

10. Næste møde
Næste møde ONSDAG d 26 september kl 15.00

Referant
Jens E Hammer

Tilbage til forside