Tilstede:

Jens E Hammer ( JEH )

Gunnar Langkilde ( GL )

Jane Hornbæk ( JH )

Kirsten Gundorff ( KG )

Per Møller Hansen ( PMH )

Ivan Brøgger  ( IB )

Fraværende

Bodil Knörr  ( BK )

Eneste punkt på dagsordenen:

konstituerende bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand

Jens Erik Hammer

Kassérer

Per Møller Hansen

Sekretær

Ivan Brøgger/Materielforvalter

Næstformand/EDB ansvarlig

Gunnar Langkilde

Substitut ansvarlig

Bodil Knörr & Kirsten Gundorff

Ansvarlig for kaffe og kage m.m.

Jane Hornbæk

Kirsten, Jane og Bodil sørger for at få arbejdslister til at gå op.

Dette gælder både for mandag og tirsdag

Tilmeldningslister fra alle turneringsledere, skal afleveres hurtigst muligt, så der er tid

til at få arbejdslisterne til at gå op.

Jane står for alle indkøb vedr. de ugentlige turneringsaftener og vil meget gerne

at man vil sige det til hende, når man kan se der er mangler

Villy står for indkøb af øl & vand

Jens Erik står for indkøb af vin

Bestyrelsesfesten

Jens E kommer med nogle datoer

Næste møde torsdag d. 1 august kl 18.00

Jens E sørger for smørrebrød (der er 2 stk smørrebrød)

Mødet hævet

Jens E Hammer referant

Tilbage til forside