Daglig kommunikation mellem kursist og underviser

Kommunikation af rent fagligt karakter foregår vis underviserens hjemmeside, hvor alle oplysninger om aftenens forløb fremgår.

Du får besked på hvilke spil vi skal spille og hvor du skal sidde ved bordet og hvem din makker bliver den pågældende aften.

Du får også besked om hvilken teori, du skal undervises i. Det lønner sig at have læst foran.