Bestilling af materialer i DBF Knud Engelhardt
   
Udskiftning af kort og meldekort Gunnar Langkilde
   
Vedligehold kaffe- og opvaskemaskine Gunnar Langkilde
   
Indkøb husholdningsartikler Jane Hornbæk
   
Bestilling kage Jane Hornbæk
   
Vask af viskestykker Bodil Knørr
   
Afhentning kage Ena og Carl Johan Poulsen
   
Indkøb af kaffe Jane Hornbæk
   
Indkøb mælk og fløde Jane Hornbæk
   
Indkøb øl og vand Villy Jochumsen
   
Indkøb vin Knud Engelhardt
   
Blomster og lys Alice Toomey
   
Kortlæggere mandag Lissa Skærbæk - Birthe Buhl
  Alice Toomey - Villy Jochumsen
  Birgitte Blum - Lise Berg
   
Kortlæggere tirsdag Svend E. Hansen - Villy Jochumsen
   
Indberetning mandag eftermiddag Gunnar Langkilde
   
Indberetning mandag aften Inge Haugaard
   
Indberetning tisdag aften Svend Erik Hansen
   
Bordopstillere og materialer Preben Hansen (mandag eftermiddag)
  Eva Christiansen (mandag aften)
  Knud Engelhardt (tirsdag aften)
   
Undervisning Jørgen Bagge
   
Substitutter mandag Bodil Knørr
Substitutter tirsdag Bodil Knørr
   
Reminder køkken/bar Birgitte Blum

Tilbage til forside