Under dette punkt kan du i undermenuerne finde arrangementer af mere sociale karakter såsom bridgerejser, bridgeturneringer, som klubben arrangerer ud over de sædvanlige ugeturneringer m.m.